Dnes je 22. 07. 2024 a svátek má Magdaléna

Hypotéky

Kupujete rodinný dům, či byt? Nemáte však dostatek finančních prostředků? Nemusíte zoufat. Realitní společnost ONYXS CZ nabízí svým zákazníkům možnost využití hypotéčního financování - v současné době nejlevnější a nejvýhodnější formy úvěru.

Hypotéku zařídíme například na:

  • Nákup nemovitosti či pozemku
  • Výstavbu nemovitosti
  • Rekonstrukci, modernizaci či údržbu nemovitosti
  • Vypořádání dědictví nebo společného jmění manželů
  • Splácení dříve poskytnutých úvěrů a půjčky, použité jako investice do nemovitosti
  • Úhrady podílu společností, které byly založeny za účelem výstavby

Hypotéku využijí občané a podnikatelé, právnické osoby, bytová družstva i obce a města. Pomocí hypotéky lze financovat byty, a to jak v osobním, tak družstevním vlastnictví. Mimo to můžeme úvěr využít též k zaplacení rodinných domů, chalup, stavebních pozemků a kancelářských budov.

Faktory, ovlivňující výši hypotéky

Výše poskytnuté hypotéky závisí na hodnotě zastavené nemovitosti a bonitě žadatele o hypotéku, nebo-li na výši příjmů klienta. Hodnotu zastavené nemovitosti určuje znalecký posudek. Ten je vypracováván buď bankou, nebo certifikovanými externími odhadci.

Pro hypotéku se za druhy příjmů považují příjmy ze závislé činnosti (zaměstnaneckého poměru), příjmy z podnikatelské činnosti, podíl na hospodářském výsledku společnosti, příjmy z pronájmu nemovitostí (současného i budoucího), popř. další příjmy.

Obvyklá délka hypotéčního úvěru se pohybuje v rozmezí od 5 do 30 let.

Hypotéka jako odpočitatelná položka

Výši zaplacených úroků z hypotéčního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření, lze uplatnit i jako odpočitatelnou položku z daňového základu. Prakticky to znamená, že díky tomuto odpočtu budete platit nižší daň z příjmů, a tudíž budete mít vyšší čistý příjem.

Splácet můžete několika způsoby

Většina bank nabízí celkem tři způsoby splácení hypotéky - tzv. anuitní splácení, Progresivní splácení a Degresivní splácení.

Anuitní splácení

Anuitním splácením se rozumí takové splácení hypotéčního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Takováto splátka se vždy skládá ze dvou částí. A sice z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v závislosti na čase mění. Více o anuitě i dalších pojmech naleznete ve Slovníku pojmů.

Progresivní splácení

Progresivní splácení hypotéčního úvěru umožňuje snížit finanční zatížení v počátečním období splácení úvěru tak, že splácíte nižší částku než je tomu u anuitního splácení. Zjednodušeně lze říci, že na začátku jsou splátky nižší a postupně se zvyšují.

Degresivní splácení

Degresivní splácení je pravým opakem splácení progresivního. Degresivní hypotéční úvěr umožňuje, soustředit finanční zatížení na počáteční období splácení úvěru. Ke konci úvěru jsou splátky vyšší a postupně se snižují.

Pokud budete mít další otázky a nebudete dostatečně rozumět pojmům, jakými jsou RPSN, vinkulace, anuita i LTV můžete kontaktovat naše zaměstnance, kteří vám rádi poradí. Odborné výrazy z oblasti úvěrů a hypoték vám objasní též Slovník pojmů.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz

Aktuality

Bytové družstvo Pragostav

28. 03. 2024
 Spolupracujeme s bytovým družstvem PRAGOSTAV, pro které zajišťujeme prodeje a pronájmy bytových jednotek. Pro více informací volejte prosím paní Radku Doležalovou, tel: +420605192933

Spolupracujeme s Plagon CZ

28. 03. 2024
 Technologie Plagon Robot

Archiv aktualit