Dnes je 18. 06. 2019 a svátek má Milan

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky vznikl dne 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky. Jedná se o systém údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a Slezsku zahrnující jejich kompletní popis, soupis,  geometrické a polohové určení nemovitosti. Katastr nemovitostí České republiky je katastr pro statistické a technické účely. Součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je všeobecným zdrojem informací, které slouží k ochraně práv, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, hospodářské a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Nahlédněte do katastru nemovitostí


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz

Aktuality