Dnes je 20. 10. 2020 a svátek má Vendelín

ZpětÚvodAktuality Rostoucí zájem o ornou půdu

Rostoucí zájem o ornou půdu

07.05.2014 15:33

Rostoucí zájem o ornou půdu

V poslední době se do popředí zájmu finančních investorů dostává opět orná půda. Zemědělské pozemky jsou považovány za jednu z  nejbezpečnějších investic. Důvodů, proč tomu tak je, existuje více.

Jedním z nich je nový občanský zákoník, který však s touto problematikou nemusí na první pohled souviset. Předpis, jenž upravuje vztahy mezi pronajímatelem nemovitosti a nájemcem, staví do výhodnější pozice nájemce, navíc omezuje pronajímatele ve výkonu jeho práv. Proto finanční investoři hledají další možnosti investic do realit.
Další důvod představují zvýšené dotace na hektar a s tím související vyšší nájem zemědělské půdy. Zatímco v roce 2004 činila výše dotací dva tisíce korun na hektar, v roce 2013 už to bylo šest tisíc korun na hektar, což už je na úrovni Evropské unie. Zvýšené dotace umožňují zemědělcům platit vyšší nájemné. To je atraktivní pro investora, který nakoupil zemědělskou půdu. Na rozdíl od pronájmu, například bytu, totiž nemusí řešit poškození vybavení či další záležitosti. Navíc se jeho investice v  čase velmi příjemně zhodnocuje.

Cena zemědělské půdy v České republice je výrazně nižší, ale její úrodnost ani obdělávatelnost se od sousedních států tolik neliší. Její výměra se kvůli záborům pro výstavbu každoročně snižuje o několik tisíc hektarů. Co z toho plyne? V ČR ubývá zemědělská půda, její tržní ceny jsou podhodnoceny a porostou. Jednak aby se postupně vyrovnaly se zahraničím, ale také kvůli úbytku obdělávatelných ploch. Investice do ní v delším časovém horizontu přinese zajímavé zhodnocení vložených prostředků.

Hlavním úkolem investora je scelit větší množství pozemků do jednoho celku. Jedná se o nelehký úkol, jehož součástí je oslovení mnoha vlastníků, příprava smluv atd. Je vhodné na tuto činnost použít zkušenou realitní kancelář a také využít možnosti digitálních dat, které jsou v současné době k dispozici.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz