Dnes je 18. 06. 2019 a svátek má Milan

ZpětÚvodAktuality Poradenský servis 2014

Poradenský servis 2014

28.01.2014 11:16

Poradenský servis 2014

Společnost ONYXS CZ vychází vstříc svým klientům a zavádí pro ně možnost využití poradenského servisu. Ten se týká tří stěžejních odvětví, ve kterých se naše společnost již řadu let úspěšně prosazuje. Jedná se o poradenství v oblasti finančních služeb, realitních služeb a pojištění. FINANČNÍ PORADENSTVÍ Společnost ONYXS CZ nabízí jako základní produkt v oblasti finančních služeb pro své klienty tzv. rychlou osobní půjčku. Tuto možnost může využít kdololiv kdo splňuje základní kritéria pro schválení každé půjčky. Ne každý však může řešit svou finanční situaci čerpáním půjčky. V takovém případě nabízíme možnost bezplatného poradenství s naším finančním specialistou, který s Vámi rozebere Váš problém a navrhne řešení. Nejčastější a nejžádanější požadavek týkající se poradenství v tíživé finanční situaci je zájem o radu tzv. osobního oddlužení - osobního bankrotu. Oddlužení je definováno insolvenčním zákonem. Mohou jej využit jednak fyzické osoby, ale také právnické osoby, které se nevěnují podnikání. Aby však někdo mohl vyhlásit osobní bankrot, musí se nejprve dostat do takzvaného úpadku. Tím je myšlena situace, která nastane v okamžiku, kdy dlužník má nejméně 2 věřitele a  zároveň je u těchto věřitelů nejméně 30 dnů po splatnosti. Dále sem ovšem patří i stav, kdy hrozí, že v budoucnu nebude dlužník schopen své závazky splnit a současně situace, kdy je proti dlužníkovi vedena neúspěšně exekuce či výkon rozhodnutí, a to pro nedostatek jeho majetku či příjmů. V okamžiku zahájení řízení ode dne Návrhu na povolení oddlužení, dojde k zastavení nárůstu dluhů, tzn. smluvních pokut, úroků z prodlení, úroků z úroků a  pod... Zastaví se rovněž všechna probíhající soudní řízení o  závazcích dlužníka a přeruší se i běh lhůt a exekucí. Samotné oddlužení pak má dvě formy: -  oddlužení “zpeněžením majetkové podstaty“. V podstatě v tomto případě dojde k prodeji majetku dlužníka a jeho věřitelé jsou uspokojeni z výtěžku tohoto prodeje. Zde dochází k oddlužení v podstatě okamžikem prodeje a přerozdělením mezi uznané pohledávky přihlášených věřitelů. - oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto případě dochází k  oddlužení pouze z budoucích příjmů dlužníka. Z těch se pravidelně odvádí část na úhradu závazků jeho věřitelů. Zde je podmínkou, aby věřitelé obdrželi nejméně 30% hodnoty svých závazků nejdéle v 5 letech. 70% nezajištěných dluhů tak může být při dodržení kalendáře soudem odpuštěno. Pokud se rozhodnete pro tuto formu oddlužení nebo Vás zajímají další podrobnosti, neváhejte se obrátit na našeho specialistu na zdarma lince 800 200 260 , volba 3, který s Vámi Vaši situaci prodiskutuje a pokusí se najít pro Vás to nejlepší řešení. REALITNÍ PORADENSTVÍ V rámci realitního poradenství jsou připraveni naši specialisté Vám pomoci s jakýmkoliv problémem týkající se Vaší nemovitosti či Vaší problematické situace spojenou s právním či faktickým problémem týkající se Vaší nemovitosti. Poradíme Vám jak nejlépe vybrat nemovitost po které toužíte i jak nejlépe prodat. Společnými silami pak vyřešíme každý problém týkající se Vaší nemovitosti nebo té, kterou chcete koupit. Při koupi nemovitosti na Vás číhá mnoho úskalí, v krajním případě můžete přijít o celoživotní úspory. Proto jsme tady my, aby jste tento krok zvládli. Realitní poradenství je ale určeno rovněž pro tu skupinu našich klientů, kteří se dostali do svízelné finanční situace a problém došel tak daleko, že reálně hrozí, že příjdou o svou nemovitost z titulu exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. V této oblasti máme bohaté několikaleté zkušenosti a umíme tyto nepříjemné záležitosti ve spolupráci s advokátní kanceláří řešit rychle a účelně. V případě jakéhokoliv problému týkající se Vaší nemovitosti, se kterým si nevíte rady, v případě, že chcete Vaši nemovitost prodat a nevíte co všechno tento krok obnáší, v případě, že chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zdali nekupujete zajíce v pytli i v případě, že chcete jen poradit jestli je vhodná doba prodat nebo koupit, jsme tady pro Vás a rádi Vám zdarma poradíme a podělíme se o naše bohaté zkušenosti. Stačí vytočit naši zdarma linku 800 200 260, zvolit volbu 2 a náš realitní poradce Vám bude k dispozici.

Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz

Aktuality