Dnes je 20. 10. 2020 a svátek má Vendelín

ZpětÚvodAktuality Daň z nemovitosti 2014 - Jak na to?

Daň z nemovitosti 2014 - Jak na to?

08.01.2014 13:33

Daň z nemovitosti 2014 - Jak na to?

S příchodem nového roku je potřeba začít tradičně myslet na první daňové povinnosti, které na vás budou čekat. Ještě než si začnete lámat hlavu s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob, je třeba se zaměřit na daň z nemovitostí. Které věci mít na paměti, než se pustíme přímo do vyplňování formuláře daňového přiznání?

Musíte se přiznat nebo jen zaplatit?

Předně si uděláme pořádek v informacích, kdo se musí k dani z nemovitostí přiznat a kdo má za povinnost daň „pouze“ zaplatit. 

Daňové přiznání musíte podat v případě, že jste v loňském roce koupili nemovitost. Povinnost pro vás platí i pokud jste ji nabyli darem. V případě, že už nějakou dobu vlastníky nějaké nemovitosti jste, musíte podat formulář pouze za situace, že se u vás změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně, tedy například provedená přístavba či nástavba.

Pokud nebyl zápis změn do katastru nemovitostí proveden loni i přesto, že jste o něj loni požádali, prodlouží se vám termín pro podání daňového přiznání o tři měsíce od konce toho, ve kterém byl zápis do katastru skutečně proveden.

Jak vypočítat daňovou povinnost?

Daňovou povinnost vypočtete vynásobením výměry nemovitosti sazbou daně, koeficientem platným pro vaši obec a místním koeficientem, který stanoví radnice. Výsledná daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

Konkrétní postup stanovení daňové povinnosti včetně vyplnění formuláře daňového přiznání k dani z nemovitostí si ukážeme v jednom z příštích článků o této dani.

Najděte si svůj finanční úřad

Připomínáme také, že v roce 2013 došlo ke změnám ve správě daně z nemovitostí. Díky tomu se můžete přiznat k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje na společném formuláři. 

Od letoška totiž správu daně provádí jen 14 finančních úřadů v krajských městech a v Praze, a proto je možné sloučit daňové povinnosti v rámci jednoho kraje za více různých nemovitostí.

Stejné sjednocení pochopitelně platí i pro samotnou platbu daně.

Jak tedy stanovit, pod které územní pracoviště budete spadat? To se odvozuje od vašeho místa pobytu nebo sídla právnické osoby, které měl finanční úřad k dispozici ještě před stěhováním spisů v rámci výše zmíněných novinek.

Pokud v kraji, kde nemáte místo pobytu ani sídlo, máte nemovitosti v územní působnosti několika finančních úřadů tak, jak fungovaly před rokem 2013, řídila se přednost volby územního pracoviště umístěním staveb. Pokud všechny vaše stavby spadaly pod působnost jednoho finančního úřadu, je váš spis umístěn na územním pracovišti, které vzniklo z tohoto finančního úřadu.

Pokud nemáte místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti a ty spadaly do různých obvodů finančních úřadů, rozhodovalo se o umístění vašeho spisu podle druhu staveb.

(zdroj: www.mesec.cz)


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz